• Trong 6 tháng đầu năm 2010, sản lượng thủy sản khai thác (từ biển) đạt 1,011 triệu tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước.

  Vừa thành lập và đi vào hoạt động được hơn 3 tháng, Tổng cục Thủy sản đã cố gắng duy trì nhịp độ hoạt động bình thường của ngành, không để xảy ra hẫng hụt trong công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành; sản xuất thủy sản tiếp tục tăng trưởng ổn định; công tác tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được chú trọng – đó là 3 kết quả nổi bật trong hoạt động của Tổng cục, đó là đánh giá của Thứ trưởng – Tổng cục trưởng Thủy sản Vũ Văn Tám kết luận cuộc họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2010, diễn ra vào chiều ngày 2/7/2010.

  Theo số liệu được đưa ra tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2010, sản lượng thủy sản khai thác (từ biển) đạt 1,011 triệu tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Về nuôi trồng thủy sản, diện tích thả nuôi tôm nước lợ đạt 603.699ha, băng 110,41% so với cùng kỳ năm trước; diện tích đã thu hoạch 139.196ha, sản lượng đạt 114.219 tấn. Diện tích đang thả nuôi cá tra là 3.510ha, sản lượng cá tra đã thu hoạch 756.994 tấn.

  Trong nửa cuối năm, Tổng cục sẽ tập trung vào công tác ứng phó với thiên tai, lụt bão; tập trung ban hành và sửa đổi các văn bản quản lý đã ban hành cần sửa đổi như quyết định 3477 về chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác theo quy định chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không quản lý (IUU); xây dựng chương trình công tác năm 2011 và 2011-2015; và tiếp tục củng cố, bổ sung, hoàn thiện bộ máy, nhân sự của Tổng cục.

  Hoàng Thanh
  Ý KIẾN BẠN ĐỌC
  Telex   VNI  
  Name:
  *
  Address:
  Phone:
  Email:
  *
  Content:
  *