• Đây là chủ đề của phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM) trong cả nước được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát động tại Hà Nội ngày 8/6/2011.

  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2010. Ảnh: TTXVN
  Phong trào thu hút sự ủng hộ và tham gia của toàn xã hội, triển khai xây dựng NTM rộng khắp, mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân.
   
  Từ lời kêu gọi thi đua của Bác
  63 năm trước, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, nhân dân ta đã đoàn kết, chung sức, chung lòng, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, vượt qua nhiều hy sinh gian khổ, đem sức người, sức của phục vụ kháng chiến, kiến quốc, đưa đất nước ta vượt qua muôn vàn khó khăn. Phong trào thi đua yêu nước đã phát triển sâu rộng trong cả nước, trong mọi tầng lớp nhân dân, tạo sức mạnh to lớn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước,…
  Tuy nông nghiệp, nông dân và nông thôn luôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội bền vững, nhưng bản thân sự phát triển của nông nghiệp Việt Nam kém bền vững, sức cạnh tranh thấp; việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô  hình sản xuất nông nghiệp còn chậm. Nông nghiệp và nông thôn phát triển thiếu quy hoạch, đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn và đời sống nông dân còn thấp. Ở nhiều nơi, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội còn yếu kém, môi trường ô nhiễm, khả năng phòng chống và giảm nhẹ thiên tai hạn chế. Đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn nhìn chung còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhất là ở vùng sâu vùng xa; chênh lệch giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị và giữa các vùng lớn; đã phát sinh không ít vấn đề xã hội bức xúc,…

  Cần tạo sức mạnh đồng thuận của hệ thống chính trị trong sự nghiệp xây dựng NMT - Ảnh TTXVN
  Bước vào giai đoạn phát triển mới, Đảng ta chủ trương xây dựng một nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, năng suất chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ đô thị theo quy hoạch, xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp CNHHĐH đất nước, phấn đấu đến năm 2015 cả nước có 20% số xã đạt chuẩn NTM, đến năm 2020 có 50% số xã đạt chuẩn NTM.
  Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” được triển khai thực hiện từ năm 2011- 2020 chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn I năm 2011-2015 và giai đoạn II năm 2016-2020.

  Thủ tướng chỉ đạo: “Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về các tiêu chí, yêu cầu nội dung xây dựng NTM hiện nay. Coi việc xây dựng NTM vừa là mục tiêu, yêu cầu của phát triển bền vững vừa là nhiệm vụ cấp bách và là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng mang tính nhân dân sâu sắc của Đảng và nhà nước ta. Qua đó, tạo được sức mạnh và sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội trong triển khai thực hiện xây dựng NTM”.

  Xây dựng NTM trước hết phải từ cán bộ...
  Thực hiện Nghị quyết TW7 Khóa 10 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, tỉnh ủy Thái Bình đã đề ra chương trình thực hiện nghị quyết ngay từ năm 2008 với việc tích cực chỉ đạo thí điểm xây dựng NTM ở 8 xã. Nội dung  của các phong trào thi đua xây dựng NTM hướng mạnh vào phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho nông dân, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn gắn liền với giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn,…

  Các phong trào xây dựng NTM đã mang lại không khí phấn khởi, hăng say lao động. Nhiều nông dân đã tự nguyện hiến đất để xây dựng các công trình công cộng, góp nhiều ngày công để chỉnh trang đồng ruộng theo quy hoạch, dồn điền đổi thửa phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn. Nhiều mô hình trồng trọt được triển khai có hiệu quả như sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao, chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao.

  Theo tính toán, làm theo cách mới, mỗi hecta canh tác cho thu nhập trên 80 triệu đồng/năm. Có thể nói, sau Khoán 10, đây là giai đoạn người dân Thái Bình đầu tư nhân, vật lực cao nhất cho đồng ruộng. Từ kinh nghiệm làm điểm, Thái Bình đã chỉ đạo triển khai chương trình xây dựng NTM ở tất cả các xã trong tỉnh. Đến nay, hầu hết các xã đã hoàn thành quy hoạch xây dựng NTM.
   
  “Quan điểm chỉ đạo của chúng tôi là làm sao phải thúc đẩy được sản xuất phát triển. Dân thấy rằng, trong xây dựng NTM cái đầu tiên là hiệu quả và dân phải giàu lên thì sau này mới có thể củng cố, mở rộng và phát triển hệ thống giao thông ở khu vực nông thôn. Nếu sản xuất không phát triển thì huy động trong dân cũng rất khó” - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Văn Sinh cho biết.

  “Theo tôi, muốn xây dựng NTM thành công, đúng lộ trình thì trước hết phải thay đổi tư tưởng, nhận thức của một bộ phận cán bộ và nhân dân còn mang nặng tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước” - ông Trần Khắc Đoan, Chi cục trưởng NN&PTNT tỉnh Hải Dương phát biểu. Ông cho rằng, hiện tại, nhiều địa phương vẫn còn mang nặng tư tưởng trông chờ vào nguồn vốn đầu tư của nhà nước.

  Đồng tình với quan điểm này, TS. Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, cho rằng, tư duy trông chờ vào dự án không làm nên thành công của phong trào xây dựng NTM. Điều quan trọng là phải đảm bảo tăng trưởng một cách hiệu quả và có hiệu ứng lan tỏa. “Tăng trưởng ở cả đô thị lẫn ở nông thôn, tạo được việc làm và thu nhập cho đông đảo bà con nông dân, duy trì được môi trường tự nhiên, xã hội ở địa phương lành mạnh. Một quyết tâm như thế về lâu dài là cách làm hiệu quả nhất” – ông Sơn khẳng định.

  Cũng theo TS. Đặng Kim Sơn, điều đầu tiên là trong nghị quyết và chương trình hành động của các cấp ủy phải nêu rất cụ thể, giao việc rất cụ thể cho mỗi đảng viên, cách thức tổ chức thực hiện và vận động nhân dân cũng phải rất cụ thể thì Chương trình NTM này trở thành phong trào sâu rộng. Phải thay đổi hẳn cách nghĩ, cách làm ở nông thôn. Điều đó đã được minh chứng qua việc Đảng bộ Thái Bình và một số tỉnh đã phát động phong trào và nhân dân đã làm theo. Các công trình từ đồng ruộng đến đường xá được xây dựng trước hết bằng chính tiền của địa phương và sức lực của nhân dân. Đó là cách làm tốt nhất và mới là những tiền đề tạo ra nguồn lực xây dựng NTM thành công.
  Nguyên Khải
  Ý KIẾN BẠN ĐỌC
  Telex   VNI  
  Name:
  *
  Address:
  Phone:
  Email:
  *
  Content:
  *