• TT 128 thay thế Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6-12-2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư này sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01-11-2013.

  Ngày 24-10, tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tập huấn cho các Hiệp hội DN về những điểm mới trong thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được quy định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10-9-2013.

  Tổng cục Hải quan cũng giới thiệu nội dung của Luật Quản lý thuế sửa đổi, bổ sung và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22-7-2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Luật Quản lý thuế sửa đổi chính thức có hiệu lực từ 1-7-2013. 

  Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan Âu Anh Tuấncho biết: Qua 2 năm thực hiện, Thông tư số 194/2010/TT-BTC đã bộc lộ nhiều điểm không còn phù hợp với thực tế công tác quản lý hải quan. Chính vì vậy, để tháo gỡ vướng mắc phát sinh, khắc phục những hạn chế và tồn tại trong công tác quản lý hải quan và đáp ứng yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính, khuyến khích DN tự chịu trách nhiệm thì sự ra đời của Thông tư số 128 là rất cần thiết.

  Thông tư 128 có nhiều điểm thay đổi về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như: việc khai hải quan; hồ sơ hải quan, đăng ký tờ khai hải quan, khai bổ sung hồ sơ hải quan; hủy tờ khai hải quan; thủ tục thông báo định mức; điều chỉnh định mức; lấy mẫu, lưu mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; giám sát hải quan; đưa hàng về bảo quản; giải phóng hàng; thông quan hàng hóa; cơ sở để xác định hàng đã xuất khẩu…

  Thông tư cũng bổ sung hướng dẫn về thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với một số trường hợp đặc thù mà các văn bản trước đây chưa hướng dẫn như: Thủ tục hải quan đối với hàng hóa là phương tiện vận tải XNK; giám sát hải quan đối với hàng hóa chưa làm thủ tục nhập khẩu, đang nằm trong khu vực giám sát hải quan, nhưng phải tái xuất trả lại cho đối tác nước ngoài…

  Đáng chú ý tại Thông tư 128 có thêm một sự thay đổi là DN chỉ cần thông báo định mức nguyên liệu chính của hàng sản xuất, xuất khẩu với cơ quan Hải quan; Bãi bỏ quy định lấy mẫu, lưu mẫu đối với nguyên liệu, vật tư phục vụ gia công, sản xuất, xuất khẩu…

  Một số nội dung mới liên quan đến quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế 21/2012/QH13, Nghị định 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 128/2013/TT-BTC bao gồm: Quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế; áp dụng biện pháp ưu tiên; quyền người nộp thuế; trách nhiệm của cơ quan Hải quan; xác định trước mã số, trị giá hải quan, xuất xứ cho hàng hóa XNK; áp dụng CNTT trong quản lý thuế, khai thuế đối với hàng hóa XNK; địa điểm, hình thức nộp thuế; thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa XNK...

                                                                                                                                                                                                                              HH

  File đính kèm: Thông tư 128/2013/TT-BTC

                           Nghị định số 83/2013/NĐ-CP

                          Luật số 21/2012/QH13: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

  Ý KIẾN BẠN ĐỌC
  Telex   VNI  
  Name:
  *
  Address:
  Phone:
  Email:
  *
  Content:
  *